Indumatech Background
×

×

Tìm hiểu về một số chức năng của phần mềm hoặc xem kho mẫu giao diện website tại đây

Quản trị thông tin cá nhân.

 • Bạn toàn quyền quản lý thông tin cá nhân của mình.
  • Tên hiển thị.
  • Sinh nhật.
  • Email.
  • Địa chỉ.
  • Địa điện thoại.
  • Thay đổi mật khẩu đăng nhập.
  • Và nhiều thông tin khác.

Thiết lập các thông tin cơ bản của Công Ty:

 • Cài đặt các thông tin như tên, địa chỉ, điện thoại, email, website, số tài khoản... sẽ hiển thị trên hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi...
 • Thêm chi nhánh của Công ty.
 • Cài đặt đơn vị tính.
 • Điều chỉnh kích thước của logo cho phù hợp.

Quản lý bán hàng.

 • Tạo hóa đơn bán hàng (bán buôn / bán lẻ). Thêm khách hàng mới trong quá trình lập hóa đơn bán hàng.
 • Xem danh sách đơn hàng đang trong quá trình chờ vận chuyển hoặc đang trên đường vận chuyển đến khách hàng.
 • Xem danh mục và cập nhật tuyến bán hàng, cập nhật lịch lên tuyến bán hàng của từng nhân viên.
 • Gán khách hàng vào tuyến bán hàng cho từng nhân viên.
 • Tạo báo giá sản phẩm.

Quản lý mua hàng.

 • Tạo phiếu mua hàng.
 • Quản lý danh mục phiếu mua hàng.
  • Xem danh mục, sửa, xóa phiếu mua hàng.

Quản lý báo cáo.

 • Báo cáo bán hàng.
  • Xem danh mục hóa đơn bán hàng. Sửa, xóa, cập nhật hóa đơn đã tạo.
  • Theo dõi tổng hợp doanh thu theo hóa đơn, theo khách hàng, theo sản phẩm...
 • Báo cáo tài chính.
  • Danh mục phiếu thu, phiếu chi.
  • Danh mục phiếu thanh toán công nợ nhà cung cấp.
  • Theo dõi công nợ khách hàng.
 • Báo cáo mua hàng, báo cáo mua hàng theo sản phẩm.
 • Báo cáo nhập - xuất - tồn, giá vốn hàng bán, tồn kho.
 • Báo cáo giá vốn.

Chức năng kế toán.

 • Tạo phiếu thu, phiếu chi, phiếu thanh toán công nợ nhà cung cấp.
 • Cập nhật sổ nhật ký sổ cái.
 • Theo dõi thuế giá trị gia tăng phải nộp hoặc được khấu trừ.
 • Xem nhật ký hoạt động kinh doanh và tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo từng thời điểm nhất định).

Quản trị nhân sự.

 • Xem danh sách nhân viên, danh sách người vận chuển liên kết ngoài (shipper).
 • Thêm, sửa, xóa nhân viên, phân quyền, khóa, mở khóa đăng nhập...
 • Phân bổ khách hàng cho nhân viên.

Quản trị khách hàng

 • Xem danh mục khách hàng tổng thể hoặc theo khu vực (chi nhánh) hoặc nhân viên.
 • Thêm khách hàng hoặc sửa, xóa khách hàng.
 • Xem lịch sử giao dịch của khách hàng trong từng khoảng thời gian nhất định.

Quản trị danh mục sản phẩm.

 • Xem danh mục sản phẩm.
 • Thêm mới, sửa, xóa, cập nhật thông tin sản phẩm.
 • In mã vạch của sản phẩm.

Quản trị POSM (quày, kệ trưng bày và các vật dụng khác trang bị cho điểm bán).

 • Xem danh mục POSM hiện tại
 • Thêm mới, cập nhật, sửa, xóa...
 • Thống kê POSM theo khách hàng.

Hàng trả lại.

 • Tạo phiếu nhập hàng trả lại của khách hàng hoặc hàng trả lại nhà cung cấp.
 • Xem danh mục phiếu nhập hàng khách trả lại hoặc phiếu xuất hàng trả lại nhà cung cấp.

Các chức năng bổ sung khác.

 • Lịch sử sửa xóa chứng từ.
 • Lịch sử nhập, xuất hàng hóa.
 • Chuyển kho (chi nhánh).
 • Quản trị website
  • Xem, sửa, tạo danh mục
  • Tạo bài đăng, cập nhật trạng thái bài đăng,...

0971.824.833